Image Photos Position 3

Τελευταίες αναρτήσεις...

Greek Flying Rules and Contact Info

Hellenic Paragliding Commission(Web: http://eap.elao.gr/ e-mail: eapelao@gmail.com ) of the Hellenic Aeronautical & Airsports Federation would like to welcome all you foreign paragliding pilots that you are visiting Greece to fly here, individualy or in groups!

In our country there are aprox. 300 flying sites for paragliding. Details may be found in the flying-site database here:
http://www.sky.gr/leonardo/takeoffs/GR/alltimes/brand:all,cat:1,club:all,pilot:0_0

Before visiting Greece for a flying session, look up the Club Contact at our web site and find the clubs of the area in the region you are going to visit and make contact with the site manager or the expert that can give you all the useful information and of course special restrictions for the time, restrictions nearby air ports , NOTAMS , season events. hospitals ect, so as to help you planning a successful trip,  permissions to fly at the various sites. They will be able to fully brief you and hopefully ensure that you will get a warm welcome and some beautiful flying experience! Their indications must not be disregarded!

For any further specific information please contact us via e-mail eapelao@gmail.com and we will provide you as soon as possible, all the necessary info and contact persons at the specific site you want to fly at!

 1. Licenses
An IPPI-Card and a national license is mandatory for all foreign pilots. Minimum ratings are Parapro stage 3 for unsupervised flying and stage 4 for cross-country flights. With lower stages, flying is allowed under the supervision of a certified instructor. Tandem-flights may be only made by pilots in possession of a valid Greek Tandem-License or a respective permit from the Hellenic Airsports Federation.

3. Insurance
Civil liability insurance is mandatory, insurance coverage must be at least 30 thousand Euros. Pleace carry the documents

4. Equipment Regulations
In Greece, all pilots must carry a rescue-parachute. Guest pilots are permitted to fly equipment satisfying the current airworthiness requirements and regulations of their homeland but always according to the suggestions of the manufacturer.

5. Groups and Instructors

If you are an Instructor and want to visit Greece with your group or students is also mandatory as well, to contact LOCAL CLUBS or APROOVED FLYNIG SCHOOLS in Greece

6. Education

In Greece, it is not allowed to educate any student at any level without an instructor license issued by the Hellenic Aeronautical & Airsports Federation

7. Airspace-Airports -Safety Rules near CTR's

It is mandatory for your safety to contact with the locals for flying near aifields and airports. Any paragliding activity is prohibited within 10NM from airports without special premissions.

General Rules

 1. Always wear a helmet.
 2. No flying without a reserve parachute.
 3. Only VFR flights may be performed.
 4. Always bring your certificate/ pilot licence
 5. Flying without instructor supervision requires a rating equivalent to FAI SafePro-3/ParaPro-3, FAI IPPI-3
 6. Cross country flying requires a rating equivalent to FAI SafePro- 4or 5/ParaPro-4 or 5, FAI IPPI-4 or 5.
 7. Flights must not be performed closer than 25 m to any person, grazing livestock, building, vehicle or public road
 8. If you are unsure of the conditions, local regulations, private property status or where the best places to launch and land are, contact a local paragliding club or a pro for assistance. An overview of the Greek clubs and Registered schools can be found on our webpage.
 9. Motor driven aircraft must always give way to paragliders and hanggliders.
 10. When flying on a head on collision course in the free air space: Both pilots should give way to the right
 11. When flying on a collision course near a slope: The pilot who has the slope on the left must give way to the right.
 12. If two aircraft are approaching each other on a converging course: The pilot coming from the left must give way
 13. Always overtake on the right
 14. The first pilot to enter a thermal, determines the direction of rotation: All other pilots joining later must circle in the same direction.
 15. If during thermaling a glider is ascending faster than the one higher, the pilot of the higher glider must allow the lower one to ascend safely by leaving the thermaling course.
 16. Tandem gliders must be given priority.
 17. Flying in clouds is not allowed.
 18. During landing procedure priority must be given to the glider with lower altitude.

 We wish you many pleasant flights in Greece.

Please do not hesitate to contact us via e-mail eapelao@gmail.com

Αποτελέσματα 2019

Πρωτάθλημα

Λίγκα: Αγώνες Ελληνικής Λίγκας 2019 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

Πρόμαχοι Παραμυθιά Μουζάκι Σαντoμέρι Αγρίνιο

Πρωτάθλημα Ακριβείας

Λεονάρντο

 


Αποτελέσματα 2018

Πρωτάθλημα

Λίγκα

Λεονάρντο

Περιφερειακοί -Διθέσια

 


 

Αποτελέσματα 2017

Πρωτάθλημα

Λίγκα

 

Λεονάρντο

 


 

Αποτελέσματα 2016

Πρωτάθλημα

Λίγκα

Περιφερειακοί

 

Λεονάρντο

 


 

 

Τα αποτελέσματα μετά το 2007 είναι δημοσιευμένα εδώ

Πρωταθλήματα (7ήμερα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2007(Κόνιτσα, Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 (Πλαταιές)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2005 (Έδεσσα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2004 (Αμφίκλεια)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2002 (Αγρίνιο)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2001 (Έδεσσα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2000 (Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1999 (Αγρίνιο, Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1998 (Πλαταιές)
   
Πρωταθλήματα (3ήμερα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 (Σκιαδάς)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 (Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2006 Β' κατ. (Δράμα)
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2005 (Παπαδάτες)
   
Κύπελλα
Εμπεσός 2007
Παραμυθιά 2004
Κόνιτσα 2004
Κιθαιρώνας 2004
Αβδού 2003
'Αρτα 2003
Μουζάκι 2002
Πάτρα 2000 (Σαντομέρι)
Κρήτη 1998
Δράμα 1998
Όλυμπος 1998
Πάτρα 1998
Πρωταθλήματα Ακριβείας
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2008 Πλαταιές
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2005 Άρτα
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2003 Πάτρα
Πρωτάθλημα Ακριβείας 2002 Κιθαιρώνας

Στο αρχείο δεν περιλαμβάνονται αγώνες πριν από το 1998 διότι δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Θα περιληφθούν μόλις γίνει η απαραίτητη μετατροπή τους.

  Κανονισμοί
pdf2 Κανονισμός Εκπαίδευσης

Κανονισμός Εξετάσεων- Έκδοση 9η-2019

Κανονισμός Εξετάσεων-Έκδοση 8η -2014

Κανονισμός αξιολόγησης Χειριστών Διθέσιου Έκδοση 1η-2016
Κανονισμός Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς

Κανονισμός Αγώνων Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς-Έκδοση 11η-2020

Κανονισμός Αγώνων Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς-Έκδοση 10η-2012

CIVL-safepro-para
CIVL-safepro-para-greek (Ελληνική μετάφραση)
Κανονισμός λειτουργίας ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός εγγραφών / μετεγγραφών ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός Ιπτάμενων Αεραθλητικών Συσκευών (ΙΑΣ) της Υ.Π.Α.
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση του κανονισμού ΙΑΣ

Κανονισμοί Εναέριας Κυκλοφορίας

  Έγγραφα Εξετάσεων
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης-BOBE

Αίτηση εξεταζομένου Π.Λ.

Αίτηση εξεταζομένου Π.

Αίτηση εξεταζομένου Π.Π.

Ερωτήσεις Εξετάσεων-ΟΛΕΣ-2020

Ερωτήσεις για ΠΛ 2020

Ερωτήσεις για Π 2020

Ερωτήσεις για ΠΠ 2020

Αίτηση Σωματείου για διοργάνωση εξετάσεων
Αίτηση συμμετοχής σε εξεταστική διθέσιου
Φόρμα βεβαίωσης SIV
Φόρμα βεβαίωσης SIV
Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε εξετάσεις
  Διάφορα
Κατάσταση Εκπαιδευτών Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς 2019
Υπόδειγμα καταστατικού μελών ΕΛ.Α.Ο.
Αίτηση ανάληψης αγώνων
Βοηθητικά έγγραφα αγώνων-zip

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 για συμμετοχή σε αγώνες

Acrobat Reader
MS Word Viewer

Οι άδειες χειριστού Α/Π εκδίδονται από την ΕΑΠ/ΕΛΑΟ μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής και για όσους αεραθλητές έχουν επιτύχει σε αυτές ή σε περίπτωση απώλειας, μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή της είναι τα αναγραφόμενα δηλ:

1) ΟΝΟMΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥMΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στην Αστυνομική ταυτότητα

2) ΗMΕΡΟMΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

3) MΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Έχουν την μορφή της φωτογραφίας και ανάλογα με το επίπεδο του χειριστή είναι :

Πράσινη -Επίπεδο ΠΛ -ΙΡΡΙ3
Μπλέ-Επίπεδο Π -ΙΡΡΙ4 και
Καφέ- Επίπεδο ΠΠ-ΙΡΡΙ5

ακολουθώντας το κατα FAI IPPI rating -International Pilot Proficiency Identification

 

Οι άδειες αποστέλλονται στα σωματεία όπου ανήκουν οι επιτυχόντες πιλότοι, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Για πτήσεις στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η έκδοση και της ΙΡΡΙ κάρτας


Αίτηση εγγραφής στην ΕΛΑΟ

Κατεβάστε το αρχείο και συμπληρώστε κατά τις οδηγίες:

wordΣε μορφή Word pdf2Σε μορφή Acrobat PDF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η αίτηση συμπληρώνεται στον Η/Υ

2. Η φωτογραφία κολλιέται με κόλλα και σφραγίζεται με την σφραγίδα του σωματείου.

3. Η αίτηση υπογράφεται από τον αεραθλητή και τους γονείς ή κηδεμόνες εφόσον ο αεραθλητής είναι ανήλικος – κάτω των 18 ετών)

4. Συμπληρώνονται τα στοιχεία των γονέων για ανηλίκους

5. Υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής του αεραθλητή και των γονέων – κηδεμόνων.

6. Υποβάλλονται συνημμένα πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

7. Υποχρεωτικά η αίτηση συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο με έγχρωμη φωτογραφία του αθλητή σε μορφή jpg και διαστάσεις ταυτότητας. Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει το όνομα του αθλητή.

8. Η αίτηση να έχει πρόσφατη ημερομηνία (δεκτή μέχρι 1 μήνα)


Πλαίσιο: Σεμινάριο εκπαιδευτών
Τόπος: Μεσολόγγι
Ημ/νία: Οκτώβριος 2005

Οι παρακάτω εργασίες είναι εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε κατά την προετοιμασία της σχολής και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής. Προχωράμε στη δημοσίευσή τους με σύμφωνη γνώμη όλων όσοι δημιούργησαν κάποια εργασία και σκοπός είναι ξεκινώντας από αυτές να δημιουργηθεί μία εκτεταμένη βάση θεμάτων-εργασιών με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση από πλευράς βιβλιογραφίας όποιων ασχοληθούν ή ασχολούνται με το αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Από δω και στο εξής θα είμαστε σε θέση να δημοσιεύσουμε και άλλες εργασίες όχι κατ’ ανάγκη από όσους παρακολούθησαν το σεμινάριο αλλά από όποιον εκπαιδευτή ή ειδικό έχει διάθεση να προσφέρει συγγραφικό έργο. Τελειώνοντας επειδή όλα εξελίσσονται αυτές ή και οι επόμενες εργασίες θα αναβαθμίζονται με ευθύνη των συγγραφέων τους, προσθέτοντας έτσι πάντα σύγχρονο υλικό και σύγχρονη γνώση.

Για τη σχολή εκπαιδευτών
Τσουγκράνης Γιάννης

Αγωνιστικό αλεξίπτωτο πλαγιάς pdf2
Απογείωση και προσγείωση με ασφάλεια
Επιτάχυνση
Εξοπλισμός με γνώμονα την ασφάλεια
Φόβος
Καταιγίδα
Πηγές και σκανδάλες θερμικών
Συντήρηση εξοπλισμού
Τεχνολογία αλεξιπτώτου πλαγιάς
Ζώνη και εφεδρικό
Προσγείωση με αλεξίπτωτο πλαγιάς
   

Άλλες εργασίες εκπαιδευτών

 
Πέτρος Κουργιαλής - Ενεργός Πτήση
Το αλεξίπτωτο πλαγιάς αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος
Το αλεξίπτωτο πλαγιάς εντάσσεται πλέον (πτητικά) στην Υ.Π.Α. ως Ιπτάμενη Αεραθλητική Συσκευή. Ο κανονισμός που εκπονήθηκε από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.), και αφορά το αλεξίπτωτο πλαγιάς και τον αιωροπτερισμό, εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και δημοσιεύθηκε στο φύλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  (Φ.Ε.Κ.) με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2006.
Η προσπάθεια της ΕΛ.Α.Ο. και των επιτροπών Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) και Αιωροπτερισμού στέφθηκε με επιτυχία και το αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση των πτητικών δραστηριοτήτων των δυο αυτών αεραθλημάτων από το Ελληνικό Κράτος. Βασικός παράγοντας που διευκόλυνε την έγκριση του κανονισμού από την Υ.Π.Α. ήταν ο διαχωρισμός των υπερελαφρών από τα αλεξίπτωτα πλαγιάς και τα αιωρόπτερα και την δημιουργία ξεχωριστού κανονισμού. Με αυτό τον τρόπο οι απαιτήσεις τις Υ.Π.Α. που στο προηγούμενο κανονισμό αφορούσαν τα υπερελαφρά, άρθηκαν, και οι προτάσεις της ΕΛ.Α.Ο. έγιναν δεκτές.
Έτσι το αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι πλέον αναγνωρισμένο ως πτητική δραστηριότητα (και για διπλές πτήσεις) και υπόκειται στον   παρακάτω κανονισμό.
0604032

Προκειμένου να λάβουν μέρος σε εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση ανάλογα με το επίπεδο για το οποίο θα εξεταστούν. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από την σχολή εκμάθησης και από τον υπεύθυνο αδειών και ασφάλειας του σωματείου. Οι αιτήσεις με τις προτότυπες υπογραφές και σφραγίδες μπορούν να προσκομιστούν και στο παρατηρητή της ΕΑΠ πριν την έναρξη των εξετάσεων.

- Αίτηση εξεταζόμενου για επίπεδο ΠΛ

- Αίτηση εξεταζόμενου για επίπεδο Π

- Αίτηση εξεταζόμενου για επίπεδο ΠΠ

Οι υποψήφιοι για ΠΛ πρέπει να έχουν μαζί τους και αντίγραφο της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Αγώνων 2020

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2] PROMACHIA X/C OPEN 20208-12 Απριλίου 2020,Προμάχοι Αλμωπίας ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΝΑΒΟΛΗ https://www.livetrack24.com/events/PRO2020/en [/important]

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2]OLYMPUS X/C OPEN 2020 1-3/05/2020 Καλύβια Ολύμπου ΑΣΟΕΛ-ΑΚΥΡΩΣΗ https://www.livetrack24.com/events/olympusleague/el [/important]

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2]MOYZAKI PARARACE X/C OPEN 2020 Όρος Κόζιακα, Μουζάκι Καρδίτσας, 05-08/06/2020 -ΑΔΥΘΕ-ΑΚΥΡΩΣΗ https://www.livetrack24.com/events/pararace20/el [/important]

[important color=blue title=Πανελλήνιο Πρωτάθλημα FAI c.2] 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020 FAI cat .2 Κερασιές, Όρος Βόρας ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 16-22 Αυγούστου 2020 https://www.livetrack24.com/events/kaimak2020GPC/el[/important]

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2] AGRINION X/C OPEN 2020 Αγρίνιο, Βλαχέρνα 9-11/10/2020 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥhttps://www.livetrack24.com/events/AGRINIONXC2020/el[/important]

Αποτελέσματα 2019 εδώ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόγραμμα Αγώνων 2019

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2] PROMACHIA X/C OPEN 2019, 11-14 Απριλίου 2019,Προμάχοι Αλμωπίας ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ https://www.livetrack24.com/events/PRO2019/el [/important]

[important color=blue title=Πανελλήνιο Πρωτάθλημα FAI c.2] Greek Paragliding Championship -& Pre World Cup - 30/4/2019 έως 5/5/2019,Όρη Βάλτου, Εμπεσός, ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ https://www.livetrack24.com/events/EmpessosXCPWC2019/el [/important]

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2]PARAMYTHIA X/C OPEN 2019 15-17/06/2019 ή 21-23/06 2019, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ο.Α.Σ.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ https://www.livetrack24.com/events/PARA2019/el [/important]

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2]MOYZAKI PARARACE X/C OPEN 2019 Όρος Κόζιακα, Μουζάκι Καρδίτσας, 18-21/07/2019 ή 25-28/07/2019 -ΑΔΥΘΕ https://www.livetrack24.com/events/moyzaki19/el [/important]

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2]SANTOMERI OPEN 2019, Σαντομέρι Δήμου Δυτικής Αχαΐας, 30/8-1/09/2019 ή 6-8/09/2019 -ΛΕΑΛΠΠΑhttps://www.livetrack24.com/events/santomeri2019/el[/important]

[important color=blue title=12o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΝ FAI c.2] Ελληνόπυργος Καρδίτσας Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας 21-22/9/2019- ΑΔΥΘΕhttps://www.livetrack24.com/events/ellinopyrgosacc2019/el[/important]

[important color=blue title=Λίγκα FAI c.2] AGRINION X/C OPEN 2019 Αγρίνιο, Βλαχέρνα3-6/10/2019  ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ https://www.livetrack24.com/events/AGRINIONXCOPEN2019/el[/important]

[important color=blue title=Περιφερειακός Αγώνας ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΝ FAI c.2]ΙOANNINA PARAGLIDING ACCURACY CUP Iωάννινα 12-13/10/2019- Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων-ΑΣΙ https://ioannina-airgames-festival.gr/[/important]

[important color=blue title=Leonardo]Πανελλήνιος Διαδικτυακός Αγώνας 2019[/important]

Δείτε τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος αποστάσεων του 2018 εδώ

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων Λίγκας του 2018 εδώ

Δείτε τα αποτελέσματα του Διαδικτυακού αγώνα ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ εδώ

 

Δείτε στο παρακάτω link τον πίνακα των δεκαεπτά

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Α/Π

που έχουν δημιουργηθεί από αεραθλητικά σωματεία της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς ή συνεργάζονται με αυτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-2019


Αεραθλητικά Σωματεία Ηπείρου

Αεραθλητικό Σωματείο ΗΠΕΙΡΟΣ

Αεραθλητικό Σωματείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΣΙ

Αεραθλητικός Σύλλογος Παραμυθιάς

Αερολέσχη Άρτας

Αερολέσχη Ιωαννίνων


 

Αεραθλητικά Σωματεία Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας -ΣΑΜ


 

Αεραθλητικά Σωματεία Στερεάς Ελλάδας

Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα-ΑΟΚ

Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας Βοιωτίας

Αερολέσχη Αγρινίου

Αερολέσχη Μεσολογγίου

Αερολέσχη Φωκίδας & Στερεάς Ελλάδας-ΑΦΩΣΤΕΛ web


 

Αεραθλητικά Σωματεία Θεσσαλίας

Αερολέσχη Δυτ. Θεσσαλίας-ΑΔΥΘΕ

Αεραθλητικός Σύλλογος Ολύμπου Ελασσόνας-ΑΣΟΕΛ


Αεραθλητικά Σωματεία Μακεδονίας

Αεραθλητικός Σύλλογος Πέλλα-FLYPELLA WEB

Αερολέσχη ΑΙΟΛΟΣ Δράμας

Αερολέσχη Ημαθίας

Αερολέσχη Κατερίνης (Πιερίας)


 

Αεραθλητικά Σωματεία Πελοποννήσου

Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πατρών-ΛΕΑΛΠΠΑ

Αερολέσχη Καλαμάτας


 

Αεραθλητικά Σωματεία Κρήτης

Αεραθλητική Λέσχη ΙΚΑΡΟΣ

Σύλλογος Αλεξιπτωτιστών Πλαγιάς Χανίων ΕΡΜΗΣ


 

Αεραθλητικά Σωματεία Ιονίου

Αερολέσχη Κέρκυρας

Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς και Ιθάκης

πηγή http://elao.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αγαπητοί κύριοιarticles

Οι Εθνικες Ομαδες που θα εκπροσωπησουν την Ελλαδα στους διεθνεις αγωνες το 2011 εχουν ως εξης.

articles

Αγαπητοί κύριοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα αγώνων τους 2011 ύστερα από την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα σωματεία.

articles

Αγαπητοί κύριοι

Η ΕΑΠ προτίθεται να οργανώσει σχολείο εκπαιδευτών εντός του 2011, αν είναι δυνατόν. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να στείλουν ένα μήνυμα στην Ε.Α.Π.

articlesΑγαπητοί κύριοι

Σχετικά με την πρόσφατη συνάντηση σωματείων που έγινε στο Παναιτωλικό σας ενημερώνουμε για τις σχετικές αποφάσεις. Οι αντίστοιχοι κανονισμοί έχουν προσαρμοσθεί ανάλογα.

Σωματεία που εκπροσωπήθηκαν: