Image Photos Position 3

Τελευταίες αναρτήσεις...

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) ακολουθώντας την δομή της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), συγκροτεί τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελληνική Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς.

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τρία (3) Μέλη

Η παρούσα σύνθεση προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 7/3/2021, με θητεία έως το 2024, ακολουθώντας αυτή του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο και η λειτουργία της ξεκινά στις 28/3/2021.

Αποτελείται από τους:

 • Πρόεδρος: Δεληγκάρης Νίκος , Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας -ΣΑΜ

 • Γραμματέας: Ραπάνου Γιώτα ,Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας-ΛΕΑΛΠΠΑ

 • Μέλος: Τσιγάρας Βαγγέλης, Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας -ΑΔΥΘΕ

 • Μέλος: Εγγλέζος Θανάσης , Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα-ΑΟΚ

 • Μέλος: Ιωαννίδης Γιάννης , Αερολέσχη Αίολος Δράμας

[important color=blue title=Μέλη] Η ΕΑΠ εκλέγεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του « Καταστατικού» της ΕΛ.Α.Ο. Τα μέλη της επιτροπής είναι αιρετά και εκλέγονται από τα σωματεία -μέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Σωματείων της ΓΓΑ και έχουν επαρκή αθλητική δραστηριότητα αλεξιπτωτισμού πλαγιάς[/important]

[important color=red title=Θητεία]Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς -ΕΑΠ- είναι αιρετή με τετραετή θητεία ακολουθώντας την θητεία του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ. Οι αρμοδιότητές της καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας της, περιγράφονται σε διατάξεις του «Καταστατικού», και του «Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων» της ΕΛ.Α.Ο. Η ΕΑΠ, όπως όλες οι Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι άτυπα όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Α.O.[/important]

H Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίστοιχη επιτροπή της FAI είναι το CIVL -FAI HANG GLIDING AND PARAGLIDING COMMISSION

Αρμοδιότητες της  ΕΑΠ, όπως ορίζονται από το αρ 15.5 του τρέχοντος καταστατικού της ΕΛΑΟ είναι:

 • Ο σύνδεσμος µε την αντίστοιχη επιτροπή της FAI και η ενηµέρωση των σωµατείων µελών για την διεθνή δραστηριότητα, όπως εμφανίζεται από την τρέχουσα αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο.
 • Η σύνταξη, αναθεώρηση και διάδοση των αγωνιστικών, οργανωτικών ή άλλων κανονισµών που διέπουν το αεράθληµα στην Ελλάδα, µέσα πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών κανονισµών. Οι κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται από το ∆Σ και εφόσον απαιτείται και από τον αρµόδιο για τον αθλητισμό υπουργό.
 • Η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα σωµατεία, του ετησίου προγράµµατος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων το οποίο µετά από έγκριση του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα αγώνων της Οµοσπονδίας.
 • Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των σωµατείων - µελών της Οµοσπονδίας επί του συγκεκριµένου αεραθλήµατος, η διαπίστωση των κάθε είδους προβληµάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή, και η αντίστοιχη ενηµέρωση - εισήγηση προς το ∆.Σ. Η καταγραφή της δραστηριότητος και συγκέντρωση της σε στατιστικούς πίνακες, καθώς επίσης και η επικύρωση των φύλλων αγώνων του αεραθλήµατος καθώς και η επικύρωση της ετήσιας απογραφής δραστηριότητας που υποβάλλεται από τα σωµατεία.
 • Ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού ή µέσου της Οµοσπονδίας, το οποίο παραδίδεται προς χρήση στα σωµατεία ή σε αθλητές τους.
 • Η κατάρτιση αναπτυξιακών προγραµµάτων του αεραθλήµατος.
 • Η κατάρτιση προγραµµάτων συµµετοχής σε αγώνες του εξωτερικού και των κριτηρίων επιλογής των Εθνικών Οµάδων.
 • Η κρίση των υποβαλλομένων δικαιολογητικών των αεραθλητών για απόκτηση αεραθλητικών εμβλημάτων και αναγνώριση αεραθλητικών επιδόσεων, καθώς και η τήρηση των αρχείων εµβληµάτων και επιδόσεων του αεραθλήµατος.
 • Η αντιµετώπιση κάθε άλλου προβλήµατος εξειδικευµένου επί του αεραθλήµατος.

Δείτε αναλυτικότερα

Καταστατικό ΕΛΑΟ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων

 

Με την συμμετοχή 13 σωματείων της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν το Α/Π ήτοι: ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ- ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΘΗΒΑΣ - ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ -ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΙΟΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΔΥΘΕ) ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -ΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ- ΟΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Α.Μ)
ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με την χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Ζoom όπου η απερχόμενη ΕΑΠ παρουσίασε τα πεπραγμένα κατά την θητεία της 2017-2020 αναφερόμενη στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ σε συνεδρίασή του το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 εξέτασε τα θέματα που αφορούν τις Συναντήσεις Σωματείων και Επιτροπών Αεραθλημάτων και ανακοίνωσε σήμερα τον τρόπο διεξαγωγής των συναντήσεων και των αρχαιρεσιών και τους πίνακες των εκπροσώπων και των υποψηφίων για τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2021

1. Τρόπος Διεξαγωγής Συναντήσεων.

Όπως είχε προβλεφθεί με την πρόσκληση σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες αλλά και τα μέτρα πρόληψης δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή των Συναντήσεων με φυσική παρουσία, αυτές και εφόσον η ΓΓΑ θα επέτρεπε, είχαμε ζητήσει να γίνουν με χρήση ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής. Από την ημερομηνία που είχε σταλεί η πρόσκληση μέχρι και την ημέρα που συνεδρίασε το ΔΣ, η Βουλή των Ελλήνων έχει ψηφίσει τροπολογία που ήδη έχει δημοσιευτεί ως Νόμος σε ΦΕΚ που επιτρέπει την διεξαγωγή με χρήση ψηφιακών μέσων. Το ΔΣ στην πρόσφατη συνεδρίαση και σταθμίζοντας την παρούσα κατάσταση και τους ισχύοντες περιορισμούς, αποφάσισε την διεξαγωγή των Συναντήσεων με χρήση ψηφιακών μέσων. Όλες οι προγραμματισμένες Συναντήσεις Επιτροπών θα γίνουν εξ αποστάσεως. Η πλατφόρμα που έχει επιλεγεί είναι το Zoom. Το πρόγραμμα των συναντήσεων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

Ωρα

Αεράθλημα

10:00 – 11:00

Γενική Αεροπορία

11:00 – 12:00

Αιωροπτερισμός

12:00 – 13:00

Υπερελαφρά

13:00 – 14:00

Αλεξιπτωτισμός

14:00 – 15:00

Αερομοντελισμός

15:00 – 16:00

Αλεξίπτωτο  Πλαγιάς

 

Η ΕΛΑΟ εξέδωσε σήμερα και κοινοποίησε στα μέλη της την πρόσκληση για τις συναντήσεις με τα σωματεία και τις εκλογές των  Επιτροπών Αεραθλημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαρτίου, πριν από την ΓΣ και τις εκλογές της ΕΛΑΟ που θα γίνουν στα τέλη Μαρτίου.

Παρακάτω δίδονται αναλυτικές πληροφορίες , υπό την μορφή συχνών ερωτήσεων:


 

Που θα γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς-ΕΑΠ;


 

Η συνεδρίαση της  ΕΑΠ με τα σωματεία που καλλιεργούν Α/Π και πληρούν τις προδιαγραφές του αθλητικού νόμου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρες 13:30 – 15:00 στην αίθουσα της Αερ. Αθηνών στο Αεραθλητικό  Κέντρο  Αθηνών,  που  βρίσκεται  στην  Αεροπορική  Βάση  Δεκελείας

 


 

Ποια θα είναι τα θέματα την συνεδρίασης;


 

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

-Απολογισμός της δραστηριότητας της Επιτροπής Α/Π 2017-2020

-Προγραμματισμός αγώνων 2021

-Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Επιτροπής Α/Π , των 5 τακτικών και έως 3 αναπληρωματικών μελών της, με θητεία έως το 2024.


 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής υποψηφιοτήτων;


 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην συνεδρίαση και  υποβολής  υποψηφιοτήτων  για την νέα ΕΑΠ έχουν τα 16  αθλητικά  σωματεία της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν το Α/Π, πληρούν  σωρευτικά τις προϋποθέσεις  του  καταστατικού της ΕΛΑΟ -ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τις  προβλέψεις  του  αθλητικού  νόμου -ως προς την επαρκή αθλητική δραστηριότητα κατά την τελευταία 3ετία και  είναι  εγγεγραμμένα  στο  ηλεκτρονικό μητρώο  αθλητικών  σωματείων  που  τηρείται  από  την  ΓΓΑ.

Με καθυστέρηση αρκετών μηνών, λόγω της ρευστότητας της κατάστασης και των περιορισμών του Covid-19, θεωρούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε αγωνιστικά την νέα χρονιά και αναμένουμε τις αιτήσεις σας για την ανάληψη αγώνων Πρωταθλήματος ή Περιφερειακών –Λίγκας Αποστάσεων ή Ακριβείας για το 2021

Ο έγκαιρος χρονικός προγραμματισμός του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος, είναι η αρχή μια σειράς διαδικασιών για μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, με πολλές συμμετοχές Ελλήνων και ξένων αθλητών , πολλά έγκυρα αγωνιστικά τασκ και καλή βαθμολογία για όλους τους αθλητές.

Η ΕΑΠ ξεκινά άμεσα τις διαδικασίες αποδοχής αιτήσεων και εγκρίσεων των αγώνων από την ΕΛΑΟ, και καλούμε όλα τα ενασχολούμενα σωματεία που επιθυμούν να διοργανώσουν αγώνες για το 2021 να αποστείλουν στην ΕΑΠ  την Αίτηση Ανάληψης Αγώνα  που θα βρείτε στα Εγγραφα -Διάφορα -Αίτηση Ανάληψης Αγώνων στο eapelao@gmail.com

 

Με την συμμετοχή 17 αθλητών από 6 σωματεία της ΕΛΑΟ ολοκληρώθηκε με τρία έγκυρα αγωνιστικά τασκ, ο αγώνας Λίγκας FAI cat 2 που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο στις 9 ως 11 Οκτωβρίου 2020 από την Αερολέσχη Αγρινίου.

Οι τρεις νικητές της ελληνικής γενικής κατάταξης είναι οι:
1η θέση:
Σκόνδρας Ιωακείμ-Αερ. Αγρινίου
2η θέση: Καρασίμος Γιάννης -ΑΟΚ
3η θέση: Σκόνδρας Νικόλαος- Αερ. Αγρινίου

Ακολουθεί πίνακας των επίσημων αποτελεσμάτων:

Δημοσιεύτηκε το Eνημερωτικό Δελτίο για τον 1ο αγώνα Λίγκας του 2020 στο Αγρίνιο, Βλαχέρνα 09-11/10/2020 με επίσημες εναλλακτικές ημερομηνίες 16-18/10/2020 που διοργανώνει η Αερολέσχη Αγρινίου

Παρακαλούνται τα σωματεία να στείλουν δήλωση αθλητών τους που υπάρχει στην τελευταία σελίδα του ενημερωτικού Δελτίου και στο επίσημο site του αγώνα στην ενότητα Downloads το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και να φροντίσουν εγκαίρως για την ασφάλιση των αθλητών τους.

Ενημερωθείτε για το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο Αεραθλημάτων που θα ισχύσει στους αγώνες από την σελίδα της ΓΓΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα πρωταθλήματος στον Βόρα ΔΕΝ χρειάζεται να προσκομίσουν εκ νέου Ιατρική Βεβαίωση ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ αν έχει αλλάξει κάτι στο ιατρικό ιστορικό τους. Οι συμμετέχοντες για πρώτη φορά φέτος πρέπει να προσκομίσουν κανονικά Ιατρική Βεβαίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

Με την πραγματοποίηση τεσσάρων έγκυρων αγωνιστικών τασκ ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 29ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αποστάσεων 2020 FAI cat2 Αλεξιπτώτου Πλαγιάς που διοργάνωσε το ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ στον Άγιο Αθανάσιο, όρος Βόρας από 16 - 22/ 08/2020

Task

Distance

Day Quality

[km]

T1 Day2 -18/08/2020

41.1

1.62%

T2 Day 4-20/08/2020

54.5

82.96%

T3 Day 5-21/08/2020

49.1

89.18%

T4 Day 6-22/08/2020

49.7

97.31%

Στον αγώνα του πρωταθλήματος συμμετείχαν συνολικά 27 αθλητές από 10 αεραθλητικά σωματεία της ΕΛΑΟ

1ος και Πρωταθλητής 2020 και για τρίτη συνεχή χρονιά είναι ο Λέπεσης Χάρης από την Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας-ΛΕΑΛΠΠΑ

2ος είναι ο Τσούκας Ευάγγελος από την Αερολέσχη Αγρινίου

3ος είναι ο Σταμέλλος Ευάγγελος από το Αεραθλητικό Σωματείο Ολύμπου Ελασσόνας-ΑΣΟΕΛ

Εκδόθηκε το ενημερωτικό δελτίο του 29ου αγώνα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Α/Π για το 2020 που διοργανώνει η ο Αεραθλητικός Σύλλογος Πέλλας στο Όρος Βόρας του νομού Πέλλας στις 16-22/08/2020. Παρακαλούνται τα σωματεία να φροντίσουν για την ασφάλιση των αθλητών τους και να στείλουν δήλωση συμμετοχής τους με την χρήση της φόρμας που υπάρχει στην τελευταία σελίδα του Ενημερωτικού Δελτίου, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Ενημερωθείτε για το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο Αεραθλημάτων που θα ισχύσει στους αγώνες από την σελίδα της ΓΓΑ

Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στην προετοιμασία των απαιτούμενων υγειονομικών εγγράφων που θα κατατεθούν από τους αθλητές ή και τους επισκέπτες  στην γραμματεία του αγώνα:

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης και κατόπιν επικοινωνίας της ΕΛΑΟ με την ΥΠΑ , ενημερώθηκαν εκ νέου τα σωματεία ότι οι πτήσεις όλων των πτητικών μέσων επανέρχονται στο προηγούμενο καθεστώς, παύει να ισχύει ο περιορισμός των πτήσεων μόνο solo και κάθε πτητικό μέσο μπορεί να ίπταται με τους επιβαίνοντες που ορίζει ο κατασκευαστής του.

Προϋπόθεση είναι οι επιβαίνοντες σε όλα τα πτητικά μέσα να φορούν μάσκα προσώπου και γάντια ενώ θα πρέπει να γίνεται τακτική απολύμανση των πτητικών μέσων σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης ενημερώνουμε ότι η Εθνική Ομάδα Α/Π για το 2020 οριστικοποιήθηκε μετά την εξέταση των αιτήσεων εξαίρεσης από τους διοργανωτές. Οι αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο 16ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -16th FAI Paragliding European Championship–FAI cat1, που διοργανώνεται από 23 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2020, στο Nis της Σερβίας είναι οι :

Σταμέλλος Ευάγγελος

Λέπεσης Χαράλαμπος

Σκόνδρας Ιωακείμ

Καρασίμος Ιωάννης

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δημοσίευσε στην ενότητα του site της για τον COVID-19 το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής που αφορά και τα αεραθλήματα αλλά και άλλες οδηγίες και πληροφορίες για την διασφάλιση της υγείας των αθλητών και όλων των εμπλεκομένων στις αθλητικές δραστηριότητες.

Οι αεραθλητές πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες οδηγίες της πολιτείας και τα μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19 και οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους.

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της ΕΛΑΟ, στο πλαίσιο των επίσημων αποφάσεων και των συνεχιζόμενων ενεργειών και μέτρων του Ελληνικού κράτους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονωιού, αλλά και κατά το διεθνές αεραθλητικό γίγνεσθαι, η ΕΛΑΟ, με νέα ανακοίνωσή της, αναστέλλει όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων, αγώνων ή άλλων δραστηριοτήτων των Επιτροπών Αεραθλημάτων, των σωματείων- μελών της και των σχολών εκμάθησης, μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν.