Image Photos Position 3

Τελευταίες αναρτήσεις...

Με την συμμετοχή εκπροσώπων από 12 αεραθλητικά σωματεία της ΕΛΑΟ πραγματοποιήθηκε στις 8/12/21 η ετήσια Συνέλευση Σωματείων Α/Π για το 2021 με την Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς -Zoom meeting Αυτή είναι η 2η για φέτος, συνάντηση της ΕΑΠ με τα σωματεία που καλλιεργούν Α/Π

Δείτε τα θέματα και το υλικό της συνάντησης και τις επόμενες ενέργειες εδώ:

pdfΕτήσια Συνέλευση ΕΑΠ-Σωματείων Zoom meeting 08/12/2021

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων της ΕΛΑΟ, προσκαλεί όλα τα Αεραθλητικά Σωματεία με ενασχόληση στο αεράθλημα, στην Ετήσια Συνέλευση Σωματείων που θα γίνει με την χρήση της πλατφόρμας Zoom την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα έναρξης 19:30μμ.

Η νέα Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) που προέκυψε από την συνεδρίαση ολοκλήρωσης των εσωτερικών προβλεπόμενων διαδικασιών συγκρότησης σε σώμα κατόπιν των πρόσφατων εκλογών έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Δεληγκάρης Νίκος, Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας-ΣΑΜ

Γραμματέας: Ραπάνου Γιώτα, Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας-ΛΕΑΛΠΠΑ

Μέλος: Τσιγάρας Βαγγέλης, Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας -ΑΔΥΘΕ

Μέλος: Εγγλέζος Θανάσης , Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα-ΑΟΚ

Μέλος: Ιωαννίδης Γιάννης , Αερολέσχη Αίολος Δράμας

Η θητεία της νέας ΕΑΠ 2021-2024 ακολουθεί αυτή του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο και η λειτουργία της ξεκινά στις 28/3/2021 κατόπιν δηλ. της ολοκλήρωσης των αρχαιρεσιών της ΕΛ.Α.Ο

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) ακολουθώντας την δομή της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), συγκροτεί τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελληνική Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς.

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τρία (3) Μέλη

Η παρούσα σύνθεση προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 7/3/2021, με θητεία έως το 2024, ακολουθώντας αυτή του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο και η λειτουργία της ξεκινά στις 28/3/2021.

Αποτελείται από τους:

 • Πρόεδρος: Δεληγκάρης Νίκος , Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας -ΣΑΜ

 • Γραμματέας: Ραπάνου Γιώτα ,Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πάτρας-ΛΕΑΛΠΠΑ

 • Μέλος: Τσιγάρας Βαγγέλης, Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας -ΑΔΥΘΕ

 • Μέλος: Εγγλέζος Θανάσης , Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα-ΑΟΚ

 • Μέλος: Ιωαννίδης Γιάννης , Αερολέσχη Αίολος Δράμας

[important color=blue title=Μέλη] Η ΕΑΠ εκλέγεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του « Καταστατικού» της ΕΛ.Α.Ο. Τα μέλη της επιτροπής είναι αιρετά και εκλέγονται από τα σωματεία -μέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Σωματείων της ΓΓΑ και έχουν επαρκή αθλητική δραστηριότητα αλεξιπτωτισμού πλαγιάς[/important]

[important color=red title=Θητεία]Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς -ΕΑΠ- είναι αιρετή με τετραετή θητεία ακολουθώντας την θητεία του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ. Οι αρμοδιότητές της καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας της, περιγράφονται σε διατάξεις του «Καταστατικού», και του «Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων» της ΕΛ.Α.Ο. Η ΕΑΠ, όπως όλες οι Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι άτυπα όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Α.O.[/important]

H Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίστοιχη επιτροπή της FAI είναι το CIVL -FAI HANG GLIDING AND PARAGLIDING COMMISSION

Αρμοδιότητες της  ΕΑΠ, όπως ορίζονται από το αρ 15.5 του τρέχοντος καταστατικού της ΕΛΑΟ είναι:

 • Ο σύνδεσμος µε την αντίστοιχη επιτροπή της FAI και η ενηµέρωση των σωµατείων µελών για την διεθνή δραστηριότητα, όπως εμφανίζεται από την τρέχουσα αλληλογραφία της ΕΛ.Α.Ο.
 • Η σύνταξη, αναθεώρηση και διάδοση των αγωνιστικών, οργανωτικών ή άλλων κανονισµών που διέπουν το αεράθληµα στην Ελλάδα, µέσα πάντοτε στα πλαίσια των ισχυόντων αντίστοιχων διεθνών κανονισµών. Οι κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται από το ∆Σ και εφόσον απαιτείται και από τον αρµόδιο για τον αθλητισμό υπουργό.
 • Η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα σωµατεία, του ετησίου προγράµµατος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων το οποίο µετά από έγκριση του ∆.Σ. της ΕΛ.Α.Ο. περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα αγώνων της Οµοσπονδίας.
 • Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των σωµατείων - µελών της Οµοσπονδίας επί του συγκεκριµένου αεραθλήµατος, η διαπίστωση των κάθε είδους προβληµάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα αυτή, και η αντίστοιχη ενηµέρωση - εισήγηση προς το ∆.Σ. Η καταγραφή της δραστηριότητος και συγκέντρωση της σε στατιστικούς πίνακες, καθώς επίσης και η επικύρωση των φύλλων αγώνων του αεραθλήµατος καθώς και η επικύρωση της ετήσιας απογραφής δραστηριότητας που υποβάλλεται από τα σωµατεία.
 • Ο έλεγχος της καλής χρήσης του κάθε είδους υλικού ή µέσου της Οµοσπονδίας, το οποίο παραδίδεται προς χρήση στα σωµατεία ή σε αθλητές τους.
 • Η κατάρτιση αναπτυξιακών προγραµµάτων του αεραθλήµατος.
 • Η κατάρτιση προγραµµάτων συµµετοχής σε αγώνες του εξωτερικού και των κριτηρίων επιλογής των Εθνικών Οµάδων.
 • Η κρίση των υποβαλλομένων δικαιολογητικών των αεραθλητών για απόκτηση αεραθλητικών εμβλημάτων και αναγνώριση αεραθλητικών επιδόσεων, καθώς και η τήρηση των αρχείων εµβληµάτων και επιδόσεων του αεραθλήµατος.
 • Η αντιµετώπιση κάθε άλλου προβλήµατος εξειδικευµένου επί του αεραθλήµατος.

Δείτε αναλυτικότερα

Καταστατικό ΕΛΑΟ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων

 

Με την συμμετοχή 13 σωματείων της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν το Α/Π ήτοι: ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ- ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΘΗΒΑΣ - ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ -ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΙΟΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΔΥΘΕ) ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ- ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -ΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ- ΟΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Α.Μ)
ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με την χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Ζoom όπου η απερχόμενη ΕΑΠ παρουσίασε τα πεπραγμένα κατά την θητεία της 2017-2020 αναφερόμενη στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Η ΕΛΑΟ εξέδωσε σήμερα και κοινοποίησε στα μέλη της την πρόσκληση για τις συναντήσεις με τα σωματεία και τις εκλογές των  Επιτροπών Αεραθλημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαρτίου, πριν από την ΓΣ και τις εκλογές της ΕΛΑΟ που θα γίνουν στα τέλη Μαρτίου.

Παρακάτω δίδονται αναλυτικές πληροφορίες , υπό την μορφή συχνών ερωτήσεων:


 

Που θα γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς-ΕΑΠ;


 

Η συνεδρίαση της  ΕΑΠ με τα σωματεία που καλλιεργούν Α/Π και πληρούν τις προδιαγραφές του αθλητικού νόμου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρες 13:30 – 15:00 στην αίθουσα της Αερ. Αθηνών στο Αεραθλητικό  Κέντρο  Αθηνών,  που  βρίσκεται  στην  Αεροπορική  Βάση  Δεκελείας

 


 

Ποια θα είναι τα θέματα την συνεδρίασης;


 

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

-Απολογισμός της δραστηριότητας της Επιτροπής Α/Π 2017-2020

-Προγραμματισμός αγώνων 2021

-Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Επιτροπής Α/Π , των 5 τακτικών και έως 3 αναπληρωματικών μελών της, με θητεία έως το 2024.


 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής υποψηφιοτήτων;


 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην συνεδρίαση και  υποβολής  υποψηφιοτήτων  για την νέα ΕΑΠ έχουν τα 16  αθλητικά  σωματεία της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν το Α/Π, πληρούν  σωρευτικά τις προϋποθέσεις  του  καταστατικού της ΕΛΑΟ -ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τις  προβλέψεις  του  αθλητικού  νόμου -ως προς την επαρκή αθλητική δραστηριότητα κατά την τελευταία 3ετία και  είναι  εγγεγραμμένα  στο  ηλεκτρονικό μητρώο  αθλητικών  σωματείων  που  τηρείται  από  την  ΓΓΑ.

Την 21η Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική συνέλευση της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας με την συμμετοχή των εκπροσώπων σωματείων και των Επιτροπών Αεραθλημάτων. Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς παρουσίασε στο σώμα της ΓΣ  τα πεπραγμένα του 2018 για το αλεξίπτωτο πλαγιάς δηλ :

 • τους αγώνες και την προπονητική δραστηριοποίηση σωματείων και αθλητών,
 • την εκπαιδευτική δραστηριότητα των σωματείων και των συνεργαζόμενων σχολών
 • τις εξετάσεις απόκτησης /αναβάθμισης αδειών χειριστών Α/Π
 • τα θεατα ασφάλειας πτήσεων και καταγραφης των συμβάντων
 • τις δράσεις της Επιτροπής σε οργανωτικά θέματα του αεραθλήματος κανονισμούς, προβολή του αεραθλήματος

  και ανέπτυξε το πρόγραμμα δράσης για το 2019 : Πρόγραμμα Αγώνων, εκπαιδεύσεις και άλλες δράσεις. Συνοπτικά, η παρουσίαση εδώ.

pdfΠαρουσίαση δράσης ΕΑΠ 2018

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων της ΕΛΑΟ, προσκαλεί όλα τα Αεραθλητικά Σωματεία με ενασχόληση στο Α/Π, στην Ετήσια Συνέλευση Σωματείων που θα γίνει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Μορφωτικού Συλλόγου Προμάχων στους Προμάχους Αλμωπίας, όπου θα πραγματοποιηθεί και ο πρώτος αγώνας του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος Α/Π για το 2019.

Η ΕΔΑΑΠ σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΕΛΑΟ και την Αερολέσχη Αθηνών πραγματοποιεί στις 09.12.2018, ημέρα Κυριακή στο Αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε. της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι την 4η Συνάντηση Ασφάλειας Πτήσεων της Γενικής Αεροπορίας.

Η εν λόγω συνάντηση είναι σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων του 2015, 2016 και 2017 και εντάσσεται στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της ΕΔΑΑΠ για την προαγωγή της ασφάλειας των πτήσεων.

Δεδομένου ότι ο  χώρος που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση είναι στρατιωτικός, απαιτείται  να αποσταλούν τα ονόματα των ατόμων, οι οποίοι δυνητικά θα λάβουν μέρος στη συνάντηση προκειμένου να εξασφαλιστεί άδεια εισόδου στο χώρο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 04.12.2018 το αργότερο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: mailto:p.korobili@aaiasb.gr

Σας επισημαίνουμε ότι η παρακολούθηση μιας ημερίδας τέτοιας θεματολογίας, θεωρείται επιμόρφωση απαραίτητη για τα μέλη των ΔΣ των αεραθλητικών σωματείων, τους Εκπαιδευτές, τους συνεργάτες των Σχολών εκμάθησης και φυσικά για τους χειριστές κάθε επιπέδου που δραστηριοποιούνται ενεργά στο Αλεξίπτωτο Πλαγιάς και γενικά για κάθε εμπλεκόμενο που στοχεύει στην απόκτηση και διάδοση της σωστής νοοτροπίας ώστε κάθε αεραθλητική δραστηριότητα να πραγματοποιείται με την μέγιστη ασφάλεια.

Δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς προσκαλεί όλα τα Αεραθλητικά Σωματεία με ενασχόληση στο αεράθλημα, στην Ετήσια Συνέλευση Σωματείων για το 2018 που θα γίνει την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 στις εγκαταστάσεις της Αερολέσχης Έδεσσας στο Αεροδρόμιο Παναγίτσας και ώρα 20:00μμ, με τα παρακάτω βασικά θέματα:

Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς θεωρώντας πολύ σημαντική την συνεχή και δια ζώσης επικοινωνία της με τους υπεύθυνους εκπαιδευτές των εγκεκριμένων σχολών εκμάθησης για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία τους, προσκαλεί όλες τις εγκεκριμένες σχολές σε συνάντηση την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά https://goo.gl/maps/3RuTeWV7LFm

Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση των πεπραγμένων 2017 των σχολών και των προβλημάτων/προβληματισμών που αναδύθηκαν ή εντοπίστηκαν με στόχο την γόνιμη αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας των σχολών και της εκπαίδευσης στο Α/Π.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ) και την Αερολέσχη Λάρισας προγραμματίζει για τις 03 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., συνάντηση για θέματα ασφάλειας πτήσεων με τους ασχολούμενους (φορείς εκπαίδευσης/εκπαιδευτές, χειριστές, μηχανικούς κλπ) με τη Γενική Αεροπορία.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (κτίριο Περιφέρειας Θεσσαλίας – Καλλισθένους & Θεοφράστου, Λάρισα) και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εν λόγω συνάντηση είναι σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων των προηγούμενων ετών, αποτελεί  την τρίτη περιφερειακή συνάντηση και εντάσσεται στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της ΕΔΑΑΠ για την προαγωγή της ασφάλειας πτήσεων.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη και σημαντική.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συνάντησης

Την 1η Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική συνέλευση της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας με την συμμετοχή των εκπροσώπων σωματείων και των Επιτροπών Αεραθλημάτων. Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς παρουσίασε στο σώμα της ΓΣ  τα πεπραγμένα του 2017 για το αλεξίπτωτο πλαγιάς δηλ :

 • τους αγώνες και την προπονητική δραστηριοπόιηση σωματείων και αθλητών,
 • την εκπαιδευτική δραστηριότητα των σωματείων και των συνεργαζόμενων σχολών
 • τις εξετάσεις απόκτησης /αναβάθμισης αδειών χειριστών Α/Π
 • τις δράσεις της σε οργανωτικά θέματα του αεραθλήματος

  και ανέπτυξε το πρόγραμμα δράσης για το 2018. Συνοπτικά, η παρουσίαση εδώ.

pdfΠαρουσίαση δράσης ΕΑΠ 2017