Image Photos Position 3

Το θέμα της ασφάλειας μας έχει απασχολήσει πολύ, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των ατυχημάτων που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη διαφορά του αριθμού των ατυχημάτων που γίνονται κατά την ατομική δραστηριοποίηση των αθλητών, σε σχέση με τα ατυχήματα που γίνονται εντός επίσημων αθλητικών συναντήσεων. Είναι σαφές ότι εντός αγώνων η ύπαρξη και η τήρηση κανόνων ασφάλειας έχει περιορίσει τον αριθμό ατυχημάτων στο ελάχιστο, σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν εκτός αγώνων.

Στην Ετήσια Συνέλευση σωματείων που έγινε στον Εμπεσό τον Σεπτέμβριο του 2014 με την παρουσία 9 σωματείων , τέθηκαν και συζητήθηκαν εκτεταμένα από τους εκπροσώπους και την ΕΑΠ τα θέματα αυτά και αναφέρθηκαν πολλά ζητήματα κακής/λανθασμένης εφαρμογής των κανονισμών ασφάλειας, περιπτώσεις άναρχης ή παράνομης εκπαίδευσης ή και πλήρους αγνόησης του υπαρκτού πλαισίου. Διαπιστώθηκαν ανά την Ελλάδα, πολλές περιπτώσεις συμπεριφορών  που εν δυνάμει είναι αίτια ατυχημάτων. Μια σημαντική παράμετρος στην οποία αναφέρθηκε η συνέλευση είναι η σημασία της τήρησης του πλαισίου και των κανονισμών μέσα στις σχολές εκπαίδευσης και η μέριμνα των σχολών να τους διδάσκουν και να ζητούν την εφαρμογή τους από τους μαθητές τους. Επίσης συζητήθηκε η ενίσχυση και ενδυνάμωση  του ρόλου των εποπτών ασφάλειας των σωματείων ώστε να καλλιεργηθεί μια φιλοσοφία εμπιστοσύνης και σεβασμού προς αυτούς.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΕΑΠ και η ΕΛΑΟ προχωρούν σε προσαρμογή της αντιμετώπισης ζητημάτων ασφάλειας και ζητούν την συνεργασία των αεραθλητικών σωματείων προκειμένου να υπάρξει τήρηση των κανονισμών και η αύξηση του επίπεδου ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, ζητούμε να τηρούνται τα όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς και με ευθύνη των σωματείων και των σχολών εκπαίδευσης, να ενημερώνονται τα μέλη/αθλητές/μαθητές τους και να αναφέρουν πότε αυτά παραβιάζονται. Η ΕΑΠ και η ΕΛΑΟ στις περιπτώσεις αυτές θα προβαίνουν σε μια σειρά προληπτικών μέτρων, για όσους αθλητές/εκπαιδευτές δεν τηρούν τους κανονισμούς ασφάλειας σε κάθε  περίπτωση αεραθλητικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της σωστής αεραθλητικής συμπεριφοράς. Έτσι θα μπορέσουν έμπρακτα οι σχετιζόμενοι φορείς (σωματεία και εκπαιδευτές) να συμβάλουν στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας.

Αρχικά θα γίνονται συστάσεις / επιπλήξεις ενώ σε περιπτώσεις υποτροπών θα προβλέπεται αναστολή και αφαίρεση διπλώματος και αθλητικής άδειας. Εννοείται ότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή κυρώσεων αλλά ο σεβασμός από όλους των κανόνων ασφάλειας.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να γίνει σαφές σε όλη την κοινότητα ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η αδιαφορία, η απαξίωση και η μη τήρηση βασικών κανονισμών λειτουργίας του αεραθλήματος, που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα ή που έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο άθλημα άτομα ελλιπώς εκπαιδευμένα, επικίνδυνα για τον εαυτό τους και για τους άλλους που δραστηριοποιούνται δίπλα τους.  Όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε ατύχημα έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις για όλους μας τόσο στην προσωπική μας ζωή, όσο και στην τοπική κοινωνία και γενικότερα στην πανελλήνια αρνητική προβολή του αθλήματος.


Ειδικά για τους εκπαιδευτές και τους πιλότους διθέσιων το πλαίσιο από εδώ και στο εξής θα είναι πιο απαιτητικό. Σε σχέση με τον κανονισμό εκπαίδευσης, η μη τήρηση του από τους εκπαιδευτές, θα έχει αποτέλεσμα την έγγραφη προειδοποίηση ακολουθούμενη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, από ανάκληση διπλώματος και άδειας. Η μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας θα επιφέρει άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αναστολή άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής, ακύρωση της άδειας και της αθλητικής ιδιότητας, ενώ θα ενημερώνονται και όλοι οι σχετικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών φορέων στην περιοχή δραστηριοποίησης. Στους βασικούς αυτούς κανόνες περιλαμβάνονται:

  • Η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και η ορθή συμπλήρωση της Κάρτας Εκπαιδευομένου Πιλότου
  • Η χρήση κράνους για επιβάτες, μαθητές και πιλότους σε κάθε περίπτωση.
  • Όλες οι πτήσεις ανεξαιρέτως με εφεδρικό και εξοπλισμό πιστοποιημένα και συντηρημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
  • Η σωστή αεραθλητική συμπεριφορά. Περιλαμβάνονται η πολιτισμένη συμπεριφορά και ο σεβασμός απέναντι σε συναθλητές, εκπαιδευόμενους, επιβάτες διθέσιου, θεσμικά όργανα, θεσμούς και κανονισμούς.

Αναμένουμε την ενεργοποίηση και τη συνεργασία των σωματείων στην κατεύθυνση αυτή με σκοπό την πρόοδο του αεραθλήματός μας και την κατά το δυνατόν εξάλειψη των συμπεριφορών που συμβάλλουν σε προβληματικές καταστάσεις.

Παρακαλούνται τα σωματεία να ενημερώσουν τους αθλητές-μέλη τους και τις συνεργαζόμενες σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές και με βάση τα όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς (τμήμα «Έγγραφα» στο www.e-a-p.gr) να μας ενημερώσουν εκ νέου για τα άτομα που έχουν οριστεί ως επόπτες ασφάλειας σωματείου και να μεριμνήσουν για την ενεργοποίησή τους, ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη τους.

Παραμένουμε στη διάθεση σωματείων και εκπαιδευτών για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις ή και προτάσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι ζητούμενοι στόχοι στον άξονα της ασφάλειας πτήσεων για όλους τους ενασχολούμενους.

Επίσης εφιστούμε την προσοχή σας:

-στην ύπαρξη της φόρμας αναφοράς συμβάντων στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τα σωματεία και οι σχολές για την καταγραφή όλων των συμβάντων.

-στην ενημέρωσή σας για τα εκάστοτε πορίσματα της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και την μεταφορά των προτεινόμενων συστάσεων ασφάλειας στα μέλη σας.