Image Photos Position 3

Α.Σ. Πέλλα
ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ.
Αερ. Αγρινίου
Αερ. Αμφίκλειας
Α.Ο. Κιθαιρώνα
Α.Ε.Φ.Ι.Π.
Αερ. Αρτας
Αερ. Ηρακλείου

1. Σχολή Εκπαιδευτών εντός του 2011
Ανακοίνωση θα βγει τον Ιανουάριο του 2011 προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι. Προϋπόθεση η κατοχή του ΠΠ για τουλάχιστον ένα έτος απο την ημερομηνία έναρξης της σχολής. Η ΕΑΠ θα ανακοινώσει τις υπόλοιπες σχετικές λεπτομέριες. Στη σχολή αυτή θα μπορέσουν να πάρουν μέρος και Π (με κατοχή διπλώματος 2 ετών τουλάχιστον) προκειμένουν να πιστοποιηθούν ως Βοηθοί Εκπαιδευτού.

2. Χειριστές Διθέσιου
Οι εξετάσεις για ΧΔ γίνονται πλέον ανεξάρτητες από τις υπόλοιπες εξετάσεις. Θα γίνονται σε τουλάχιστον ένα σαββατοκύριακο ανα έτος και θα περιλαμβάνουν σχετικό σεμινάριο. Το κόστος συμμετοχής θα αυξηθεί για να καλυφθούν τα έξοδα των εισηγητών / εξεταστών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την σχετική εκπαίδευση και να προσκομίσουν την αίτηση με τις υπογραφές εκπαιδευτού και σωματείου.
Οι αλλοδαποί ΧΔ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα πρέπει να ομιλούν την ελληνική γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό προκειμένου να έχουν επιβάτες που δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα με τον αλλοδαπό ΧΔ. Επίσης όλοι οι αλλοδαποί ΧΔ θα πρέπει να έχουν την αναγνώριση της ΕΛΑΟ πριν οποιαδήποτε δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. Για πτήσεις σε ακτές θα πρέπει να φοράνε σωσίβιο.
Επίσης θα εξετασθεί ολοκληρωτικά το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ΧΔ που έχουν ως επιβάτες άτομα που δεν είναι πιλότοι ή που δεν είναι εκπαιδευομένοι πιλότοι (όσοι δηλαδή πετάνε για αναψυχή).

3. Β' κατηγορία
Καταργείται πλέον όπως την γνωρίζαμε εως τώρα. Μετονομάζεται σε Πανελλήνιο Αγώνα Πιλότων Λεσχης και θα διεξάγεται με βάση το OLC (Leonardo). Θα γίνεται ετήσιος αγώνας στο Leonardo. Θα πρέπει τα σωματεία να ενημερώνουν για τους αθλητές τους που συμμετέχουν και τα username που χρησιμοποιούν. Όποιο σωματείο επιθυμεί μπορεί να διεξάγει περιφερειακό αγώνα στην περιοχή του με βάση πάντα την βαθμολόγηση OLC που μπορεί να γίνει με ένα πρόγραμμα όπως το CompeGPS ή το SeeYou. Θα πρέπει να ενημερώσει την ΕΑΠ τουλάχιστον 45 ημέρες νωρίτερα.

4. Με βάση το παραπάνω οι απαιτήσεις για το Π πρέπει να προσαρμοσθούν. Συζητήθηκε η χρήση του Leonardo να αντικαταστήσει τη συμμετοχή σε αγώνες. Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει 160 βαθμούς σε διάστημα 12 μηνών  για μια περίοδο 24 μηνών πριν την ημερομηνία των εξετάσεων. Ενναλακτικά θα μπορεί να παρουσιάσει logbook (με υπογραφές εκπαιδευτού) που να επιβεβαιώνει τα όσα προβλέπει ο κανονισμός εκπαίδευσης. Τα tracklog των πτήσεων όμως θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εαν ζητηθούν από την ΕΑΠ. Ο υποψήφιος Π θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται GPS και να αποθηκεύει τις πτήσεις του.

5.Ιστοσελίδα ΕΑΠ
Εντός του 2011 η ιστοσελίδα της ΕΑΠ θα ανανεωθεί. Θα υπάρχει η δυνατότητα είσοδου σωματείων με κωδικό και επικοινωνία μεταξύ σωματείων και ΕΑΠ. Θα αναρτηθεί για τα σωματεία το σχετικό μητρώο.

6. Εθνική Ομάδα
Μετατροπή της επιλογής με βάση το 1 αθλητής από WPRS, 1 αθλητής από κατάταξη Πρωταθλήματος.

7. Εξετάσεις
Θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποτίμηση στο τέλος των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι είτε πέτυχαν είτε όχι πρέπει να ενημερώνονται από τους εξεταστές για τους λόγους των αποτελεσμάτων.

8. Διπλώματα.
Τα σωματεία που διοργανώνουν εξετάσεις θα συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων για την έκδοση διπλωμάτων (Ονοματεπώνυμο και στα λατινικά, ημ. γέννησης, ομάδα άιματος και φωτογραφία). Μετά το τέλος των εξετάσεων θα δίνουν τα στοιχεία αυτά στην ΕΑΠ μαζί με 5 ευρώ για κάθε άτομο (που θα προκύπτουν από τα 45 που πλήρωσε).

9. Αγώνες
Από το 2012 το Leonardo Live θα είναι υποχρεωτικό στους αγώνες.
Να ζητηθεί από την ΕΛΑΟ να στέλνει αντίγραφο του φύλλου αγώνα και στο σωματείο που τον διοργάνωσε.

10. Πρόγραμμα
Εγκρίθηκαν οι 2 αγώνες πρωταθλήματος από ΛΕΑΛΠΠΑ και Α.Σ. Πέλλα. Για τον Α.Σ. Πέλλα επιβεβαιώθηκε η επέκταση του αγώνα σε 4ήμερο με την προσθήκη της Πέμπτης. Επίσης η Αερ. Άρτας ζήτησε το Πρωτάθλημα Ακριβείας για τέλος Ιουνίου.

11. Ασφάλιση
Από το 2012 η ασφάλεια αστικής ευθύνης θα είναι υποχρεωτική για όλους όσους πετάνε σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΥΠΑ. Έχουμε ήδη σχετική προσφορά την οποία και θα ανακοινώσουμε.

12. Ύλη εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτές να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για μια ύλη για την βασική εκαπίδευση και για το επίπεδο ΠΛ από τις οποίες θα βγούν ερωτήσεις για τις εξετάσεις.