Image Photos Position 3

Το 2017 η Επιτροπή της FAI  για το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς και τον Αιωροπτερισμό, CIVL ,αναθεώρησε τον προτεινόμενο σε όλες τις χώρες /μέλη της πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χειριστών Α/Π και παρουσίασε το CIVL-SafePro ένα πλήρες πρόγραμμα ασφαλούς εκπαίδευσης χειριστών αλεξιπτώτου πλαγιάς.

 

 

Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, με την ουσιαστική συμβολή του αθλητή Κωστή Πρασσά απο την Αερολέσχη Αγρινίου, προχώρησε στην μετάφραση του Προγράμματος αυτού, προκειμένου να μελετηθεί απο τους εκπαiδευτές και τις σχολές και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα προγράμματά τους. Πολύ χρήσιμη είναι η μελέτη του προγράμματος απο όλους τους αθλητές και εμπλεκόμενους μιας και περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης αλλά και ασφαλούς εξέλιξης και δραστηριοπόιησης στο αεράθλημα σε κάθε επίπεδο που βρίσκεται ο πιλότος. Οι τυχόν επισημάνσεις και παρεμβάσεις απο τους εμπλεκόμενους που θα οδηγούσαν σε συζήτηση/βελτιώσεις/προτάσεις για την ελληνική προσαρμογή του, θα ήταν επίσης χρήσιμες.

Σύμφωνα με το SafePro-Para:

"Το αλεξίπτωτο πλαγιάς αναπτύχθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε μια ώριμη δραστηριότητα, συγκρίσιμη με κάθε άλλη μορφή αεροπορίας λόγω της πολυπλοκότητάς της, των εκπαιδευτικών απαιτήσεων και της εστίασης στην ασφάλεια. ...δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να αποκτήσουν νέες ικανότητες με ασφαλή τρόπο. Συνήθως, την πρώτη περίοδο αυτό γίνεται με συγκροτημένη εκπαίδευση...

Η ΕΛΑΟ έχει εκδόσει ανακοίνωση σχετικά με την αδειοδότηση σχολών αλεξιπτωτισμού πλαγιάς, καθώς και μια διευκρινιστική επιστολή, τις οποίες έχει κοινοποιήσει στα σωματεία. Τα κριτήρια αδειοδότησης είναι αυτά που περιέχονται στον κανονισμό εκπαίδευσης της ΕΛΑΟ από το 2010 και δεν αποτελούν καινούρια απαιτούμενα. Τα απαιτούμενα αυτά αποτελούν και υποχρεώσεις σχετικά με τη λειτουργία σχολών και άλλες εκπαιδευτικές διαδικάσίες, με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Στην ίδρυση σχολής μπορεί να προχωρήσει ο οποιοσδήποτε κατέχει πιστοποίηση εκπαιδευτή αναγνωρισμένη από την ΕΛΑΟ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την ΕΑΠ.

Δείτε τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΟ

pdfΑνακοίνωση της ΕΛΑΟ σχετικά με την αδειοδότηση σχολών

pdfΔιευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα αδειοδότησης

Η ΕΑΠ σύμφωνα με τις επικρατούσες ανάγκες για αναβάθμιση και βελτίωση του κανονισμού εξετάσεων προχώρησε στη σχετική αλλαγή.

Οι άδειες χειριστού Α/Π εκδίδονται από την ΕΑΠ/ΕΛΑΟ μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής και για όσους αεραθλητές έχουν επιτύχει σε αυτές ή σε περίπτωση απώλειας, μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή της είναι τα αναγραφόμενα δηλ:

1) ΟΝΟMΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥMΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στην Αστυνομική ταυτότητα

2) ΗMΕΡΟMΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

3) MΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Έχουν την μορφή της φωτογραφίας και ανάλογα με το επίπεδο του χειριστή είναι :

Πράσινη -Επίπεδο ΠΛ -ΙΡΡΙ3
Μπλέ-Επίπεδο Π -ΙΡΡΙ4 και
Καφέ- Επίπεδο ΠΠ-ΙΡΡΙ5

ακολουθώντας το κατα FAI IPPI rating -International Pilot Proficiency Identification

 

Οι άδειες αποστέλλονται στα σωματεία όπου ανήκουν οι επιτυχόντες πιλότοι, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Για πτήσεις στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η έκδοση και της ΙΡΡΙ κάρτας


Προκειμένου να λάβουν μέρος σε εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση ανάλογα με το επίπεδο για το οποίο θα εξεταστούν. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από την σχολή εκμάθησης και από τον υπεύθυνο αδειών και ασφάλειας του σωματείου. Οι αιτήσεις με τις προτότυπες υπογραφές και σφραγίδες μπορούν να προσκομιστούν και στο παρατηρητή της ΕΑΠ πριν την έναρξη των εξετάσεων.

- Αίτηση εξεταζόμενου για επίπεδο ΠΛ

- Αίτηση εξεταζόμενου για επίπεδο Π

- Αίτηση εξεταζόμενου για επίπεδο ΠΠ

Οι υποψήφιοι για ΠΛ πρέπει να έχουν μαζί τους και αντίγραφο της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα στοιχεία από τις ετήσιες αναφορές των εγκεκριμένων από την ΕΛΑΟ Σχολών εκμάθησης Α/Π κατά τα έτη 2017- οπότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των σχολών, 2018 και 2019 , καταρτίστηκε και συγκεντρωτικός πίνακας παραγωγικότητας 3ετίας με κριτήριο την συμμετοχή μαθητών των σχολών σε εξετάσεις απόκτησης πτυχίων, της ΕΛΑΟ/ΕΑΠ, σύμφωνα με τον τρέχοντα Κανονισμό Εκπαίδευσης, άρθρο 19, της ΕΛΑΟ.

Σημειώνουμε ότι όλες οι σχολές επισημοποίησαν την λειτουργία τους στα τέλη του 2016, εγκρίθηκαν στις αρχές του
2017 και στο τέλος του ίδιου έτους για πρώτη φορά καταρτίστηκε και ο επίσημος πίνακας των αναγνωρισμένων σχολών. Με βάση τα παραπάνω στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η παραγωγικότητα των σχολών με βάση τον αριθμό των εκπαιδευομένων και τον αριθμό των πτυχιούχων ανά σχολή

 

Δείτε στο παρακάτω link τον πίνακα των δεκαεπτά

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Α/Π

που έχουν δημιουργηθεί από αεραθλητικά σωματεία της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς ή συνεργάζονται με αυτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-2019


Αεραθλητικά Σωματεία Ηπείρου

Αεραθλητικό Σωματείο ΗΠΕΙΡΟΣ

Αεραθλητικό Σωματείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΣΙ

Αεραθλητικός Σύλλογος Παραμυθιάς

Αερολέσχη Άρτας

Αερολέσχη Ιωαννίνων


 

Αεραθλητικά Σωματεία Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Αεραθλητών Μακεδονίας -ΣΑΜ


 

Αεραθλητικά Σωματεία Στερεάς Ελλάδας

Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα-ΑΟΚ

Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας Βοιωτίας

Αερολέσχη Αγρινίου

Αερολέσχη Μεσολογγίου

Αερολέσχη Φωκίδας & Στερεάς Ελλάδας-ΑΦΩΣΤΕΛ web


 

Αεραθλητικά Σωματεία Θεσσαλίας

Αερολέσχη Δυτ. Θεσσαλίας-ΑΔΥΘΕ

Αεραθλητικός Σύλλογος Ολύμπου Ελασσόνας-ΑΣΟΕΛ


Αεραθλητικά Σωματεία Μακεδονίας

Αεραθλητικός Σύλλογος Πέλλα-FLYPELLA WEB

Αερολέσχη ΑΙΟΛΟΣ Δράμας

Αερολέσχη Ημαθίας

Αερολέσχη Κατερίνης (Πιερίας)


 

Αεραθλητικά Σωματεία Πελοποννήσου

Λέσχη Αλεξιπτώτου Πλαγιάς Πατρών-ΛΕΑΛΠΠΑ

Αερολέσχη Καλαμάτας


 

Αεραθλητικά Σωματεία Κρήτης

Αεραθλητική Λέσχη ΙΚΑΡΟΣ

Σύλλογος Αλεξιπτωτιστών Πλαγιάς Χανίων ΕΡΜΗΣ


 

Αεραθλητικά Σωματεία Ιονίου

Αερολέσχη Κέρκυρας

Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς και Ιθάκης

πηγή http://elao.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η εκμάθηση Α/Π και η εκπαίδευση νεων αθλητών σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς και νόμους, μπορεί να γίνεται μόνο μέσα απο τις εγκεκριμένες απο την ΕΛΑΟ σχολές εκπαίδευσης και απο τους αναφερόμενους στον πίνακα συνεργαζόμενους εκπαιδευτές.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας